El formigó pot patir diversos problemes derivats tant de la seva mala fabricació, com de les condicions en què va ser aplicat. Afortunadament els constructors es van conscienciant que cal seguir els procediments adequats quan s’usa formigó perquè sigui durador en el temps.

Quins problemes es poden detectar en el formigó?

  •  Corrosió per biguetes d’acer
  • Forats i esquerdes
  • Atacs per clorurs
  • Procés de Carbonatació

A Reforming coneixem les patologies del Formigó i sabem com frenar-ho a temps. Si voleu que realitzem una inspecció del formigó en la vostra comunitat podeu sol·licitar  aquí un pressupost gratuït.