L’aigua és capaç de provocar problemes molt greus, hi ha fuites que requereixen d’una ràpida reparació o correm el risc que l’avaria s’accentuï encara més.

Reforming  s’encarrega de reparar les fuites dels baixants d’aigua per solucionar el problema a curt i llarg termini. Ens assegurem que no es produeixin problemes col·laterals derivats d’aquest  escapament. Cada tipus de baixant té les seves pròpies especificacions i requereix de diferents mètodes d’actuació:  diferents materials, baixants exteriors o interiors, d’aigua pluvial o d’aigües brutes…

Amb Reforming la seva comunitat compta amb un servei garantit per assegurar que el problema quedarà resolt. A més de la rehabilitació de l’edifici o la rehabilitació de la façana hem de cuidar també l’interior de les instal·lacions. Contacta amb nosaltres per a una estimació de les instal·lacions de l’edifici.