L’aluminosi pot resultar fatal per a qualsevol edifici que la pateixi si no és detectada i tractada a temps.

Quan realitzem la rehabilitació d’un edifici sempre estem atents a possibles mostres d’aluminosi com oxidació de les biguetes o esquerdes. Es dóna en edificis fabricats en el període de 1960 a 1970 perquè es va usar un tipus de ciment anomenat aluminós que forjava més ràpid que el formigó normal. Aquest formigó aluminós té un defecte que fa que amb el temps perdi les seves propietats i es torni porós, com una esponja. La conseqüència és que el formigó no té cap resistència i fins i tot pot arribar a ensorrar l’edifici.

A Reforming som capaços de detectar sense problemes els indicis d’aluminosi i aplicar les mesures per resoldre-la. Si tens sospites que el teu edifici podria patir d’aluminosi posa’t en contacte amb els nostres experts perquè realitzin una inspecció al teu habitatge.