otros_servicios

A més de la rehabilitació d’habitatges també solucionem problemes que sorgeixen dins de les comunitats de veïns per l’ús compartit d’instal·lacions i serveis. Les zones i instal·lacions comunes com la piscina, les canonades o els accessos a l’edifici, solen resultar una font de conflicte sinó estan en les condicions idònies.

La inversió individual no és molt elevada ja que es reparteix la despesa entre diversos veïns i els avantatges són notables: la millora estètica de l’edifici i recuperar l’harmonia en la comunitat.

Què requereix la teva comunitat?