La Inspecció Tècnica d’Edificacions és una inspecció obligatòria i preventiva, té com a objectiu assegurar un manteniment de la seguretat de l’immoble i, per tant, de les persones que l’habiten. La ITE està regulada pel Reial decret llei 8/2011 .

 A Reforming comptem amb un grup de professionals amb el nivell de formació necessari per poder crear l’informe ITE en els edificis que ho necessitin. Si la seva comunitat ho necessita truqui’ns i acudirem a l’edifici d’habitatges per inspeccionar visualment l’estat general de l’edifici i les instal·lacions i crear un informe amb les reformes necessàries per passar la ITE.

 Facilitem en el següent quadre els terminis màxims per passar la ITE segons l’antiguitat que tingui l’edifici.

 Antiguitat de l’edifici                                    Termini màxim per passar la inspecció

> Anteriors a 1930                                         > Fins al 31 desembre 2012

> Entre 1931 i 1950                                       > Fins al 31 desembre 2013

> Entre 1951 i 1960                                       > Fins al 31 desembre 2014

> Entre 1961 i 1970                                       > Fins al 31 desembre 2015

> A partir de 1971                                         Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici

                                                                               arribi als 45 anys d’antiguitat