Formar part d’una Comunitat de Propietaris

Posted by on ago 29, 2013 in Rehabilitaciones | No Comments
Formar part d’una Comunitat de Propietaris

L’edifici es divideix en espais privatius i comunitaris. Els privatius pertanyen únicament a cada un dels propietaris (habitatges, locals comercials, apartaments, trasters, etc.). Els comunitaris pertanyen a tots i cada un dels propietaris, d’acord amb el seu coeficient de propietat, assignat en l’Escriptura de Divisió d’Obra Nova. PRINCIPALS ELEMENTS COMUNITARIS L’estructura (forjats, pilars, parets estructurals), […]

Inspecció Tècnica d’Edificis

Posted by on ago 26, 2013 in Rehabilitaciones | No Comments
Inspecció Tècnica d’Edificis

1.- Que és l’ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis) ? Es tracta d’una inspecció obligatòria i periòdica, que han de passar els edificis de més d’un habitatge que tinguin més de 45 anys d’antiguitat i que es durà a terme cada 10 anys. És un mitjà que regula l’Administració per tal de verificar el deure que tenen […]

Reforming participa en uns cursos de materials i sitemas tècnics per a la rehabilitació de façanes

Posted by on ago 12, 2013 in Rehabilitaciones | No Comments
Reforming participa en uns cursos de materials i sitemas tècnics per a la rehabilitació de façanes

Aquest novembre el personal de Reforming ha participat en les classes teòrico-pràctiques que es realitzen a la seu de la companyia Weber de l’Alcover. La formació constant i el coneixement de nous materials i sistemes constructius que millorin l’aïllament i el consum energètic dels edificis és una de les preocupacions de la nostra filosofia d’empresa. […]

FAÇANES D’OBRA VISTA: Patologies

Posted by on ago 9, 2013 in Rehabilitaciones | No Comments
FAÇANES D’OBRA VISTA: Patologies

Entrada la dècada dels anys 80, es consoliden les urbanitzacions residencials a Calafell, amb la proliferació d’habitatges unifamiliars, a manera de segones residències. Es construeixen habitatges, adoptant-ne com a tancament principal, les façanes formades per maons a cara vista, o el que comunament coneixem per “façanes d’obra vista”, és la tendència que impera. La durabilitat […]

Consells per a habitatges que passen períodes deshabitades

Posted by on ago 9, 2013 in Rehabilitaciones | No Comments
Consells per a habitatges que passen períodes deshabitades

Alguns habitatges passen llargs períodes de temps deshabitats sobretot aquells que tenen la consideració de segona residència. Per evitar la seva deterioració és important tenir en compte alguns detalls. El fet que una casa estigui tancada durant un llarg temps suposa una manca de ventilació que pot provocar evidències d’humitat en les parets, una deterioració […]

La funció de les persianes a la llar, ha anat evolucionant.

Posted by on ago 9, 2013 in Rehabilitaciones | No Comments
La funció de les persianes a la llar, ha anat evolucionant.

La funció de la persiana fins fa poc era impedir o regular el pas de la llum i proporciona més seguretat en el tancament on es col•locava, es a dir s’utilitzava com un mur mòbil i divisori amb l’exterior; en canvi actualment ofereixen unes prestacions més enllà. Entre elles, el factor visual es troba molt […]

FAÇANES D’OBRA APLACADA: rajoles ceràmiques

Posted by on ago 9, 2013 in Rehabilitaciones | No Comments
FAÇANES D’OBRA APLACADA: rajoles ceràmiques

Poques són les façanes d’edificis antics, que trobem aplacades al municipi de Calafell i rodalies; doncs tan sols a partir de la dècada dels vuitanta, vam començar a trobar-nos amb edificis d’apartaments, que per donar un aspecte modern i novedós, s’aplaquen total o parcialment les façanes amb peces ceràmiques, oferint una atractiva solució visual, sense […]

Com adaptar el pis quan es té un fill

Posted by on ago 9, 2013 in Rehabilitaciones | No Comments
Com adaptar el pis quan es té un fill

El naixement d’un fill, a més de l’enorme felicitat i alegria que comporta, també necessita uns canvis en l’habitatge, sobretot si es tracta del primer fill. A continuació establim alguns consells, per facilitar als pares el seu plantejament. En primer lloc, ha de tenir-se en compte l’emplaçament. Com sabem, els nens passen la major part […]

Autorització de Costes per fer obres en els habitatges de 1ª línia de mar.

Posted by on ago 8, 2013 in Rehabilitaciones | No Comments
Autorització de Costes per fer obres en els habitatges de 1ª línia de mar.

Tot el litoral té una zona de servitud de protecció de domini públic, que en els municipis costers pot passar per les propietats que hi ha a primera línea de mar. És a dir, els habitatges que donen a la façana marítima poden estar afectats, a més a més de la normativa municipal, per la […]

Es necessita l’autorització de la Comunitat de propietaris per fer obres en un habitatge?

Posted by on ago 8, 2013 in Rehabilitaciones | No Comments
Es necessita l’autorització de la Comunitat de propietaris per fer obres en un habitatge?

El Propietari de l’habitatge sempre hauria d’INFORMAR a qui representi a la Comunitat (President o persona o òrgan que ho substitueixi), que realitzarà unes obres sigui quina sigui la seva envergadura. Quan es necessita l’autorització de la Comunitat de Propietaris? • Es necessita el consentiment de la Junta de Propietaris, quan l’obra afecta a algun […]